Anunt concurs director executiv GAL

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA IALOMITA CENTRALA
BALACIU-CAZANESTI REVIGA
C.F. 2162454
Com. Munteni-Buzau
Str. Scolii nr. 2
Tel. 0243.260.501
 
 

ANUNT

  

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA IALOMITA CENTRAL BALACIU-CAZANESTI REVIGA organizeaza concurs de selectie C.V.-uri pentru ocuparea postului de director executiv in cadrul Asociatiei.

 

CONDITII DE PARTICIPARE:

 

1) Condiții generale cumulative:

a) să aibă cetătenia română si domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris si vorbit;

c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniti;

d) să aibă capacitate deplină de exercitiu;

e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare;

f) să îndeplinească conditiile de studii;

g) să îndeplinească conditiile specifice;

h) nu au fost condamnați pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care împiedică înfăptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni săvârsite cu intentie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functiei ;

i) nu au desfăsurat activitate de poltie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

2) Conditii specifice:

a) studii medii/superioare

b) vechime in domeniul managementului implementarii fondurilor europene minim 5 ani;

c) cunostinte temeinice privind programul LEADER;

d) corectitudine, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii;

e) aptitudini de comunicare;

f) cunostinte bune de operare PC MS Office;

g) cunostinte cel putin la nivel mediu a unei limbi de circulatie internationala;

Dosarul va cuprinde:

  • C.V. Europass;
  • Diploma de studii-copie;
  • Certificate si/sau alte documente care sa ateste calificarea in domeniul implementarii fondurilor europene-copii;
  • Documente care sa ateste vechimea minima in domeniul managementului implentarii fondurilor europene;
  • C.I.-copie;
  • Cazier judiciar;
  • Adeverinta medicala;

 

Termenul de depunere a dosarelor este 09.02.2017 intre orele 10-12, la sediul  asociatiei, iar selectia va avea loc in data de 10.02.2017;

Rezultatele selectiei vor fi afisate la sediul Asociatiei in data de 13.02.2017;