Componența Consiliului Director

Tabel cu componența Consiliului Director:

Parteneri Publici
 Partener Funcția în CS   Tip/Observații
UAT Munteni Buzău Președinte  
UAT Sărățeni Vicepreședinte  
UAT Amara Membru  
UAT Sfântu Gheorghe Membru  
UAT Colelia Membru  
Parteneri Privați
 Partener Funcția în CS   Tip/Observații
 S. C. MP Agro S. R. L. Secretar  
 S. C. Altexim S. R. L. Membru  
 S. C. Famagrics S. R. L. Membru  
 S. C. Redalex S. R. L. Membru  
 I. I. Ilie Vasile Membru  
 P. F. A. Hornea Laurențiu Membru  
Societatea Civilă
 Partener Funcția în CS  Tip/Observații
 Asociația ”IMO EX ANIMO” Membru  
 Asociația ”Essenza” Membru  
Societatea Civilă
Partener Funcția în CS Tip/Observații
 NU ESTE CAZUL    

Tabel cu membrii supleanți ai Consiliului Director:

Parteneri Publici
 Partener Funcția în CS   Tip/Observații
UAT Buiești Membru  
UAT Ciochina Membru  
UAT Balaciu Membru  
Parteneri Privați
 Partener Funcția în CS   Tip/Observații
S. C. Chiru Agro S. R. L. Membru  
Societatea Civilă
 Partener Funcția în CS  Tip/Observații
NU ESTE CAZUL    
Societatea Civilă
Partener Funcția în CS Tip/Observații
 NU ESTE CAZUL