Documente Măsura 19.2_4

 1 Ghidul Solicitantului  2 Fisa Masurii  3 Cerere de finantare  4 Lista actelor normative utile  5 Studiu de fezabilitate conform HG907/2016  6 Studiu de fezabilitate ANEXA C  7 Studiu de fezabilitate ANEXA B  8 Fisa de evaluare generala a proiectului  9 Fisa de conformitate  10 Declaratie prelucrare date

Read More »