Documente Măsura 19.2_6.4

 1 Ghidul Solicitantului  2  Fisa Masurii  3  Cerere de finantare  4  Fisa de verificare a conformitatii  5  Fisa de evaluare generala a proiectului  6  Instructiuni evitare conditii artificiale  7  Lista ariilor naturale protejate  8  Lista zonelor cu destinatii eco-turistice  9  Lista zonelor cu potential turistic ridicat  10 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor […]

Read More »

Anexe Ghid Masura 19.2_6.4

Anexa 1   Cerere Finantare – M6.4  Anexa 2  STUDIUL de FEZABILITATE HG28 Anexa 2  STUDIUL de FEZABILITATE HG907 Anexa 2  STUDIU de FEZABILITATE Anexa B Anexa 2  STUDIU de FEZABILITATE Anexa C Anexa 2.1  STUDIUL de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiari Anexa 3  Model Contract de Finantare M6.4 Anexa 5.13  Angajament pe propria raspundere […]

Read More »