Măsura 19.2_7.4 sesiunea a II-a – noiembrie 2023

1. Ghidul solicitantului 7.4 2. Cerere de finanțare – octombrie 2022 3. Fisa de evaluare generala 4. Fisa conformitate servicii 5. Anexa 2. Studiu de fezabAnexa 2. Studiu de fezabilitate 6. Anexa 3. Memoriu Justificativ 7. Anexa 4. Recomandari analiza cost-beneficiu 8. Anexa 5. Contract de Finantare 9. Anexa 7. Rezultate finale recensamant populatie 2011 […]

Read More »

Măsura 19.2_7.4 sesiunea I – 2023

1. Cerere de finanțare – octombrie 2022 2. Fisa de evaluare generala 3. Fisa conformitate servicii 4. Anexa 2. Studiu de fezabilitate 5. Anexa 3. Memoriu Justificativ 6. Anexa 4. Recomandari analiza cost-beneficiu 7. Anexa 5. Contract de Finantare 8. Anexa 7. Rezultate finale recensamant populatie 2011 – Tabelul nr.3 9. Anexa 8. Studiu potential […]

Read More »

Măsura 19.2_7.2 sesiunea I – 2023

 1  Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal  2  Cerere de finantare  3  Fisa măsurii 19.2_7.2  4  Fisa de evaluare generala E 1 2 M19.2-7.2  5  Fisa de conformitate 7.2  6  Anexa 2 – Studiul de Fezabilitate  7  Anexa 3 – Memoriu Justificativ beneficiarii publici  8  Anexa 4 – Recomandari analiza cost-beneficiu  9  Anexa 5 […]

Read More »

Măsura 19.2_6.2 sesiunea I – 2023

 1 Ghidul solicitantului  2  Fisa de evaluare generala  3  Cerere de finantare  4  Fisa de verificare a conformitatii  5  Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica  6  Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)  7  Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate  8  Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii […]

Read More »

Măsura 19.2_7.6 sesiunea Octombrie 2022

 1  Ghidul solicitantului  2  Cerere de finantare  3  Fisa de conformitate  4  Fisa evaluare generala E 1.2 – sM7.6  5  Anexa 2 – Studiul de Fezabilitate  6  Anexa 3 – Memoriu Justificativ beneficiarii publici  7  Anexa 4 – Recomandari analiza cost-beneficiu  8  Anexa 5 C 1.1 – Contract de Finantare  9  Anexa 6 – Rezultate […]

Read More »