Măsura 19.2_7.2 actualizat octombrie 2022

 1  Ghidul solicitantului – octombrie 2022  2  Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal  3  Cerere de finantare  4  Fisa măsurii 19.2_7.2  5  Fisa de evaluare generala E 1 2 M19.2-7.2  6  Fisa de conformitate 7.2  7  Anexa 2 – Studiul de Fezabilitate  8  Anexa 3 – Memoriu Justificativ beneficiarii publici  9  Anexa 4 – […]

Read More »

Măsura 19.2_7.2

 1  Ghidul solicitantului – ianuarie 2018  2  Ghidul solicitantului-10.07.2018  3  Cerere de finantare  4  Măsura 19.2_7.2  5  Fisa de evaluare generala E 1 2 M19.2-7.2  6  Fisa de conformitate 7.2  7  Anexa 2 – Studiul de Fezabilitate  8  Anexa 3 – Memoriu Justificativ beneficiarii publici  9  Anexa 4 – Recomandari analiza cost-beneficiu  10  Anexa 5 […]

Read More »