Ghidul solicitantului, măsura 41

Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, Măsura 41 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea […]

Read More »

Ghidul solicitantului, măsura 41

Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, Măsura 41 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea […]

Read More »

Ghidul solicitantului, măsura 312

Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, Măsura 312 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea […]

Read More »

Ghidul solicitantului, măsura 421

Implementarea proiectelor de cooperare, Măsura 421 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului […]

Read More »

Ghidul solicitantului, măsura 121

Modernizarea exploataţiilor agricole, Măsura 121 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi comunitare. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de investiții, precum și modalitatea de […]

Read More »

Ghidul măsurii 411

Măsura 41-111 din Strategia GAL este similară măsurii 111 din PNDR. Pentru a ușura consultarea prezentului ghid, în care se face referire şi la alte măsuri din PNDR, am păstrat numerotarea măsurilor conform celor din PNDR, inclusiv pentru măsura de faţă. Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai programului LEADER […]

Read More »