Actualizare fișa măsurii 421

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor interesați actualizarea fișei măsurii 412, „Implementarea proiectelor de cooperare“. Documentul poate fi obținut în mod gratuit accesînd următorul link: descarcă PDF.

Read More »

Actualizare fișa măsurii 322

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor interesați actualizarea fișei măsurii 322 — renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populaţia rurala si punerea în valoare a moştenirii rurale. Documentul poate fi obținut în mod gratuit accesînd următorul link: format PDF.

Read More »

Fișa măsurii 312, actualizată

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor interesați Fișa măsurii 312 „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi“, actualizată. Documentul poate fi descărcat în mod gratuit accesînd următorul link: Descarcă PDF.

Read More »

Fișa măsurii 421

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor interesați fișa măsurii 412, „Implementarea proiectelor de cooperare“, conform planului de dezvoltare locală al asociației. Documentul poate fi obținut în mod gratuit accesînd următorul link: descarcă PDF.

Read More »

Fișa măsurii 411

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ aduce la cunoștința celor interesați fișa măsurii 411 „Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe“ conform priorităților descrise în Strategia „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“. Documentul poate fi descărcat gratuit în format PDF.

Read More »

Fișa măsurii 121

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ aduce la cunoștința celor interesați fișa măsurii 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole“ conform priorităților descrise în Strategia „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“. Documentul poate fi descărcat gratuit în format PDF.

Read More »