Situația proiectelor depuse la GAL

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor interesați Situația proiectelor depuse la GAL. Documentul poate fi descărcat în mod gratuit accesînd următorul link: Descarcă PDF.

Read More »

Notă, măsura 322

Formularul de Cerere de finantare (versiunea MAI 2013) valabil pentru proiectele depuse pe aceasta masura se gaseste pe site-ul APDRP, la urmatorul link: http://www.apdrp.ro/.

Read More »

Model declarație beneficiar

Modelul de declaratie prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar poate fi descărcat în mod gratuit accesînd următorul link: Descarcă PDF

Read More »