Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiză diagnostic