Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei