Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale