Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante