Prelungire sesiune, măsura 123

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pe măsura 411 prin 123 PNDR „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere“ pînă la data de 12 aprilie 2013, ora 12:00. Astfel, perioada de depunere aferentă primei sesiuni de cereri de proiecte pentru măsura 123 prin măsura 411 PNDR este 04 martie – 12 aprilie 2013.

Descarcă documentul în format PDF.