Prelungire sesiune 3/2013, măsura 322

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor prelungirea sesiunii nr 3/2013 de depunere a proiectelor pe măsura 322, „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale“, pînă în data de 18.10.2013.

Documentul poate fi descărcat în mod gratuit accesînd următoarele linkuri: rezumat sau anunț integral.