Documente Măsura 19.2_6.2

 1 Ghidul solicitantului
 2  Fisa de evaluare generala
 3  Cerere de finantare
 4  Fisa de verificare a conformitatii
 5  Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
 6  Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
 7  Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate
 8  Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
 9  Lista codurilor CAEN eligibile
 10  Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor
 11  Lista zonelor cu potential turistic ridicat
 12  Lista zonelor cu destinatii eco-turistice
 13  Instructiuni evitare conditii artificiale
 14  Model Plan de Afaceri