Măsura 19.2_6.2 actualizat octombrie 2022

 1 Ghidul solicitantului
 2  Fisa de evaluare generala
 3  Cerere de finantare
 4  Fisa de verificare a conformitatii
 5  Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
 6  Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
 7  Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate
 8  Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
 9  Lista codurilor CAEN eligibile
 10  Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor
 11  Lista zonelor cu potential turistic ridicat
 12  Fisa Masurii
 13  Instructiuni evitare conditii artificiale
 14  Model Plan de Afaceri