Anunț măsura 123, varianta simplificată

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță lansarea sesiunii 2/2013 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurii M411 (prin Măsura 123 din PNDR)—„Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”, conform priorităților descrise în strategia GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU CĂZĂNEȘTI-REVIGA.

Data publicării 10.07.2013
Măsura lansată prin apelul de selecție și beneficiarii eligibili Măsura 411 (prin Măsura 123 PNDR)
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 123 sunt persoane fizice autorizate şi persoane juridice înregistrate în baza legislației din România ca micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003) şi alte întreprinderi, astfel:Pentru investiţiile vizând creşterea valorii adăugate a produselor agricole:

 • Micro-întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv în conformitate cu Legea nr. 346/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane Euro – definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.
 • Cooperative agricole de procesare a produselor agricole – constituite conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • Societăţi cooperative de valorificare – constituite conform Legii nr. 1/ 2005;
 • Întreprinderi familiale/ Întreprinderi individuale -înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu completările și modificările ulterioare;
 • Grupuri de producători constituite conform Ordonanţei nr. 37/2005 cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice care aparţin următoarelor forme juridice:
  • societăţi comerciale constituite conform Legii nr. 31/ 1990
  • cooperative agricole de procesare a produselor agricole, constituite conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Finanţarea unui proiect depus în cadrul Măsurii 123 derulată prin PNDR este restricţionată pentru următoarele categorii de beneficiari:

 • Grupurile de producători, grupurile de producători recunoscute preliminar şi organizaţiile de producători din domeniul legume şi fructe – aceştia vor beneficia de sprijin prin Organizarea Comună de Piaţă (Pilonul I), cu excepţia grupurilor de producători din domeniul comercializării cartofilor;
 • Beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere;
 • Beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate, din iniţiativa APDRP, derulate prin FEADR din cauza nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mică de un an;
 • Beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.
Fondurile disponibile alocate în această sesiune Fondurile disponibile pentru Măsura 411 (prin Măsura 123 PNDR), în această sesiune sunt de 170.000 euro. Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unui proiect este cuprinsă între 5.000 și 56.600 euro.
Data limită de primire a proiectelor/locul depunerii acestora Sesiunea este deschisă în perioada 05.08.2013-05.09.2013. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 05.09.2013, ora 14:00. Depunerea proiectelor pentru Măsura 411 (prin Măsura 123 PNDR) se va face la sediul GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA din orașul Căzănești, șos. Bucuresti, nr. 3, judeţul Ialomita, în intervalul orar: 8.00-14.00.
Informatii detaliate Informațiile detaliate pentru Măsura 411 (prin Măsura 123 PNDR) pot fi găsite în varianta electronică sau tiparită la sediul GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA, din orașul Căzănești, șos. Bucuresti, nr. 3, judeţul Ialomița și pe pagina web https://ilgal.ro. De asemenea vă rugăm să consultanti și site-ul APDRP, pentru a vizualiza ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 123, cât și anexele aferente acestui ghid.
Date de contact GAL GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA sediul: orașul Căzănești, șos. București, nr.3, județul Ialomița
pagina web: https://ilgal.ro
email: galcazanesti@yahoo.com
Telefon/fax: 0243/264.141; Pop Dumitru:0729882480; Simion Nicolae: 0729882486.Program: Luni-Joi : 08,00-16,30; Vineri : 08,00-14,00.

Varianta originală a acestui anunț poate fi descărcată în mod gratuit accesînd următorul link:
Descarcă PDF