Anunț lansare sesiune măsura 313

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță lansarea sesiunii 1/2013 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurii 313—„Încurajarea activităților turistice”, conform priorităților descrise în strategia GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU CĂZĂNEȘTI-REVIGA.

Documentul poate fi obținut gratuit accesînd următorul link.