Anunț lansare sesiune 3/2014, măsura 322

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță lansarea sesiunii 3/2014 de depunere a proiectelor pe măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale“. Sesiunea este deschisă în perioada 28.05.2014 – 09.06.2014 iar termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 09.06.2014, ora 12:00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să descărcați rezumatul anunțului sau varianta integrală în format PDF.