Acronime

În conținutul acestui site sînt utilizate următoarele acronime:

APDRPAgenția de Plăți pentru Dezvoltare Locală și Pescuit
ASASAcademia de Studii Agricole și Silvice
FEADRFondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
FEGAFondul European de Garantare Agricolă
GALGrup de acțiune locală
ICDEAPAInstitutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură
ICPAInstitutul de Cercetare pentru Pedologie și Agricultură
LEADERLiaison entre actions de développement de l’economie rurale
MADRMinisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
OCPOrganismul de Certificare Produse
OIPAOrganizație interprofesională pentru produse agro-alimentare
PNDRProgramul Național de Dezvoltare Rurală
SAPARDSpecial Accesssion Programme for Agriculture and Rural Development
SCASocietate în comandită pe acțiuni
SCSSocietate în comandită simplă
SNCSocietate în nume colectiv
SRLSocietate cu răspundere limitată
TVATaxă pe valoarea adăugată
UDEUnitate de dimensiune economică
VABValoare adăugată brută