Ghidul măsurii 411

Măsura 41-111 din Strategia GAL este similară măsurii 111 din PNDR. Pentru a ușura consultarea prezentului ghid, în care se face referire şi la alte măsuri din PNDR, am păstrat numerotarea măsurilor conform celor din PNDR, inclusiv pentru măsura de faţă.

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai programului LEADER şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi comunitare.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a acestuia.

De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de activități pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finanţare, al Contractului de Finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative naţionale şi comunitare sau procedurale.

Descarcă versiunea PDF a ghidului.