Prelungire sesiune 3/2014, măsura 322

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor prelungirea sesiunii nr 3/2014 de depunere a proiectelor pe măsura 322, „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale“, pînă în data de 10.06.2014.

Documentul poate fi descărcat în mod gratuit accesînd următoarul link: format PDF.