Anunț lansare sesiunea 3/2013, măsura 322

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță lansarea sesiunii a treia de depunere a proiectelor pe măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale“. Sesiunea este deschisă în perioada 09.09.2013-10.10.2013 iar termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 10.10.2013, ora 12:00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să descărcați rezumatul anunțului sau varianta integrală în format PDF.