Actualizare fișa măsurii 322

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor interesați actualizarea fișei măsurii 322 — renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populaţia rurala si punerea în valoare a moştenirii rurale.

Documentul poate fi obținut în mod gratuit accesînd următorul link: format PDF.