Documente Măsura 19.2_6.4

 1 Ghidul Solicitantului
 2  Fisa Masurii
 3  Cerere de finantare
 4  Fisa de verificare a conformitatii
 5  Fisa de evaluare generala a proiectului
 6  Instructiuni evitare conditii artificiale
 7  Lista ariilor naturale protejate
 8  Lista zonelor cu destinatii eco-turistice
 9  Lista zonelor cu potential turistic ridicat
 10 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor
11  Lista codurilor CAEN eligibile
 12  Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
 13  Declaratia neincadrare in firme in dificultate
 14  Declaratia neincadrare in firme in dificultate
 15 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
 16  Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
 17  Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private
 18  Model Contract de Finantare
 19  Studiul de fezabilitate HG907
 20  Studiul de fezabilitate Anexa C
 21  Studiu de fezabilitate Anexa B
 22  Studiul de fezabilitate Proiectii financiare si indicatori financiari