Anunț lansare sesiunea 3/2013, măsura 123

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță lansarea sesiunii a treia de depunere a proiectelor pe măsura 123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere“. Sesiunea este deschisă în perioada 30.10.2013–02.12.2013 iar termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 02.12.2013, ora 12:00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să descărcați rezumatul anunțului sau varianta integrală în format PDF.