Anunț lansare sesiune 1/2014, măsura 123

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță lansarea sesiunii 1/2014 de depunere a proiectelor pe măsura 123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere“. Sesiunea este deschisă în perioada 14.03.2014 – 15.04.2014 iar termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 15.04.2014, ora 12:00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să descărcați rezumatul anunțului sau varianta integrală în format PDF.