Notificare incetare contract SC MP AGRO SRL

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor interesați încetarea contractului de finanțare SC MP AGRO SRL.

Notificarea poate fi obținută în mod gratuit accesînd următorul link: format PDF.