Anunț prelungire sesiune 3/2014, măsura 121

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță prelungirea sesiunii 3/2014 de depunere a proiectelor pe măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole“ pînă la data de 24.11.2014, ora 12:00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să descărcați rezumatul anunțului sau varianta integrală în format PDF.