Actualizare fișa măsurii 121 — Modernizarea exploatațiilor agricole

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ aduce la cunoștința celor interesați actualizarea fișei măsurii 121, modernizarea exploatațiilor agricole.

Documentul poate fi obținut în mod gratuit accesînd următorul link: format PDF.