Index documentaţie

Plan de dezvoltare locală — Potențial GAL Ialomița Centrală Balaciu-Căzănești-Reviga

Hotărîre privind aprobarea calendarului de lansare a apelului de proiecte pe anul 2012

Calendar de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor


Măsura 121 — Modernizarea exploatațiilor agricole


Măsura 123 — Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere


Măsura 142 — Înființarea grupurilor de producători


Măsura 411 prin măsura 322 PNDR — Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale