Hotărîre privind aprobarea calendarului de lansare a apelului de proiecte pe anul 2012

Comitetul de Selecție din cadrul „Grupului de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“, în temeiul art. 5, alin. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărîrea nr. 5/09.07.2012 a Adunării Generale a asociației

Hotărăște

Art. 1 Se aprobă Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor pentru anul 2012, în cadrul „Grupului de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“.

Art. 2 Proiectele care se depun la biroul secretariat, din cadrul „Grupului de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“, de către potențialii beneficiari vor fi identificate prin codul sesiunii urmat de un număr format din 3 (trei) cifre, începînd cu 001, care se acordă proiectelor succesiv în ordinea înregistrării acestora.

Art. 3 Compartimentul administrativ, prin directorul coordonator, în conformitate cu politica de informare și comunicare în cadrul „Grupului de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“, este responsabil de aducerea la cunoștința publicului a Calendarului estimativ de lansare a apelului de proiecte pe anul 2012, așa cum este înscris acesta în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Președinte Comitet de Selecție a Proiectelor,
Tocileanu Eugen

Nr. 1, Căzănești
Astăzi, 10.07.2012

Descarcă acest document în format PDF.