Hotărîre de actualizare a Planului de Dezvoltare Locală

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ anunță celor interesați actualizarea Planului de Acțiune Locală. Actualizarea a fost aprobată de către autoritatea de management pentru PNDR (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Evaluare, Selectare, Implementare) prin adresa №64223/02.08.2013.

Documentul poate fi obținut în mod gratuit prin intermediul următorului link:
Descarcă PDF