Calendar de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ face cunoscut calendarul de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor în cadrul „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ pe anul 2012.

Măsura Codul sesiunii de depunere Perioada de depunere a proiectelor Alocarea financiară pe sesiune (€) Alocarea totală 2012 (€)
411 (prin 121 PNDR) 1/121/2012 GAL IL Centru 15.08–17.09 500.000 500.000
411 (prin 123 PNDR) 1/123/2012 GAL IL Centru 15.08–20.09 400.000 400.000
411 (prin 142 PNDR) 1/142/2012 GAL IL Centru 15.08–20.09 150.000 150.000
413 (prin 322 PNDR) 1/322/2012 GAL IL Centru 15.08–29.09 600.000 600.000
413 (prin 312 PNDR) 1/312/2012 GAL IL Centru Data va fi comunicată ulterior 400.000 400.000
413 (prin 313 PNDR) 1/313/2012 GAL IL Centru Data va fi comunicată ulterior 500.000 500.000