Atribuțiile și componența Consiliului Director

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ este condusă de un Consiliu Administrativ, ales pe trei ani de către Adunarea Generală a Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“.

Atribuțiile Consiliului Director

Atribuțiile Consiliului Director sînt următoarele:

  • implementarea orientărilor decise de Adunarea Generală;
  • coordonarea, controlul activităților asociației și gestionarea fondurilor de care dispune;
  • administrarea asociației și întocmirea tuturor actelor necesare obiectului Asociației.

Consiliul Director se va reuni lunar precum și ori de cîte ori este convocat de către Președintele Asociației sau de către cel puțin jumătate dintre membri. Deciziile sînt luate cu majoritate de voturi.

Consiliul poate adopta un regulament intern în scopul precizării diferitelor puncte menite să faciliteze aplicarea statutului, în special a celor care țin de administrarea asociației.

Consiliul Director poate institui în interiorul său un birou administrativ.

Componența Consiliului Administrativ

Nr. crt. Nume și prenume Instituția Funcția Observații
1 Began Niculae Primăria comunei Reviga primar Administrație publică
2 Stelian Traian Primăria orașului Căzănești primar Administrație publică
3 Ușurelu Ionel Primăria comunei Andrășești primar Administrație publică
4 Gomes Iuliana Livia Primăria comunei Sfîntu Gheorghe primar Administrație publică
5 Albu Ion Asociația IMO reprezentant Organizație non-guvernamentală
6 Mihai Vasile SC Cerealrov SRL administrator Societate comercială
7 Ion Vasile Ion Vasile PFA Persoană fizică autorizată
8 Aldea Cornel SC Aldexim SRL administrator Societate comercială
9 Ghiță George Cătălin SC Nimex SRL administrator Societate comercială
10 Pop Dumitru GAL Ialomița Centrală director executiv compartiment tehnic, grup de acțiune locală
11 Done Mirela GAL Ialomița Centrală secretar compartiment tehnic, grup de acțiune locală
Componența Consiliului Director al asociației „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“

Componența Biroului Director

Nr. crt. Nume și prenume Instituția Funcția Observații
1 Preşedinte
2 Vice-preşedinte
1 Began Niculae1 Primăria comunei Reviga primar Administrație publică
2 Stelian Traian2 Primăria orașului Căzănești primar Administrație publică
3 Mihai Vasile SC Cerealrov SRL administrator Societate comercială
4 Albu Ion Asociația IMO reprezentant Organizație non-guvernamentală
5 Aldea Cornel SC Aldexim SRL administrator Societate comercială
6 Pop Dumitru GAL Ialomița Centrală director executiv compartiment tehnic, grup de acțiune locală
7 Done Mirela GAL Ialomița Centrală secretar compartiment tehnic, grup de acțiune locală
Componența Biroului Director din cadrul Consiliului Administrativ al asociației „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“

Descărcați acest document în format PDF.