Anunț pentru scoaterea la concurs a postului de secretar

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ anunță scoaterea la concurs a postului de secretar în cadrul Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ în conformitate cu Fișa postului prezentată în cadrul Planului de Dezvoltare Locală și în acord cu Contractul de finanțare C 431201132347111 pentru proiectul „Funcționarea Grupului de Acțiune Locala, dobândirea de competente și animarea teritoriului“.

Cerințe mimine:

  • Studii superioare,
  • Vechime în activitate de minimum 2 ani.

Se consideră avantaj vechimea în muncă în activități complementare secretariatului (bibliotecar, arhivar) sau un curs absolvit în „Managementul fluxului de documente în cadrul unităților administrativ-teritoriale sau companiilor“.

Orice persoană interesată poate depune un CV la sediul nostru în orașul Căzănești, str. București, nr. 3, județul Ialomița sau la adresa de email contact@ilgal.ro până la data de 02.11.2012.

Descărcați acest document în format PDF.