Măsura 19.2_7.1 sesiunea 1/2021

1. Ghidul solicitantului 7.1 2. Cerere de finanțare – februarie 2021 3. Fisa de evaluare generala 4. Fisa conformitate servicii 5. Contract de Finantare 6. Anexa 8. Rezultate finale recensamant populatie 2011 – Tabelul nr.3_1 7. Anexa 10. Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect 8. Anexa 11. Declaratie prelucrare date 9. Fisa Masurii 7.1 […]

Read More »