Anunț privind prelungirea sesiunii pentru depunerea de proiecte aferente măsurii 322

Vă informăm că, în conformitate cu decizia Consiliului Administrativ al „GAL Ialomița Centrală Balaciu — Căzăneşti — Reviga“ nr. 11 din 22.10.2012, pentru depunerea de proiecte aferente măsurii 413 (prin măsura 322 PNDR) „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale“ se prelungește.

Sesiunea de primire a cererilor de proiecte pentru măsura 413 (prin măsura 322 PNDR) se prelungește pînă la data de 15 noiembrie, ora 12.00. Astfel, perioada de depunere aferentă primei sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 413 (prin Măsura 322 PNDR) este 10 septembrie–15 noiembrie 2012.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este joi, 15 noiembrie 2012, ora 12.00.

Descarcă acest document în format PDF.