Anunț privind deschiderea sesiunii numărul 3/2012 pentru măsura 142

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ anunță lansarea sesiunii numărul 3/2012 de depunere a proiectelor pentru Măsura 411 prin Măsura 142 PNDR „ Înființarea grupurilor de producători“ ” în perioada 17.10.2012–15.11.2012.

Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unui proiect este de 50.000€.

Numărul maxim de proiecte ce pot fi finanțate este de 3.

Estimarea costului total pe măsură este de 150.000€ din care: contribuție FEADR — 120.000€ și contribuție națională 30.000€. Intensitatea sprijinului acordat de 100%.

Informații suplimentare puteți obține:

Persoană de contact: reprezentantul legal al Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“, domnul Pop Dumitru.

Descărcați acest document în format PDF.