Anunț privind deschiderea sesiunii numărul 1/2012 pentru măsura 123

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ anunță lansarea sesiunii numărul 1/2012 de depunere a proiectelor pentru Măsura 411 prin Măsura 123 PNDR „Creşterea valorii adăugate pentru produsele agricole şi forestiere“ în perioada 17.10.2012–15.11.2012.

Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unui proiect cuprinsă între 5000 și 20.000€.

Numărul maxim de proiecte ce pot fi finanțate este de 10.

Estimarea costului total pe măsură este de 200.000€ din care: contribuție FEADR — 160.000€ și contribuție națională 40.000€. Intensitatea sprijinului acordat de 50% din valoarea proiectului.

Informații suplimentare puteți obține:

Persoană de contact: reprezentantul legal al Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“, domnul Pop Dumitru.

Descărcați acest document în format PDF.