Anunţ privind amînarea sesiunii pentru depunerea de proiecte aferente măsurii 322

Vă informăm că, în conformitate cu decizia Consiliului Administrativ al „GAL Ialomița Centrală Balaciu — Căzăneşti — Reviga“ nr.04 din 13.07.2012, pentru depunerea de proiecte aferente măsurii 413 (prin măsura 322 PNDR) „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale“ se amână.

Sesiunea de cereri de proiecte pentru măsura 413 (prin măsura 322 PNDR) se va desfăşura în perioada 10 septembrie–25 octombrie 2012.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este joi, 26 octombrie 2012, ora 12.00.

Descarcă acest document în format PDF.