Anunț măsura 313

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ anunță lansarea sesiunii numărul 1/2012 pentru selecția proiectelor în cadrul Măsurii 313 „Încurajarea activităților turistice“ conform priorităților descrise în Strategia „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“.

Descărcați acest document în format PDF.