Anunț măsura 123

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ anunță lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 411 prin Măsura 123 PNDR „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere “ în perioada 10 septembrie–15 octombrie 2012.

Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unui proiect este cuprinsă între minimum 5.000€ și maximum 20.000€.

Numărul de proiecte ce pot fi finanțate: 10 proiecte

Estimarea costului total pe măsură: 200.000€ din care contribuția FEADR/măsură — 160.000€ și contribuția publică națională — 40.000€. Sprijinul FEADR/măsură este de 50% din valoarea proiectului.

Date pentru contact și informații suplimentare: vă rugăm să accesați secțiunea Contact din cadrul sitului www.ilgal.ro. Puteți solicita informații și prin poștă, trimițînd un plic autoadresat la sediul „Grupului de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ din orașul Căzănești, strada București, nr. 3, județul Ialomița.

Descărcați acest document în format PDF.